VYBRANÉ Z ARCHÍVU ČASU. SELECTED FROM THE TIME ARCHIVE

spoluautor Ľudo Petránsky (text)

 

Bratislava : Jaga Group, 2010 

90 čiernobielych fotografií

Design   Igor Grossmann

Layout   Pavol Halász

 


z knihy

 

Emília Radimáková  (záložka) 

Igor Grossmann priniesol do slovenskej fotografickej tvorby neopakovateľný prístup k zbrazovaniu života okolo nás... Vyše štyridsaťročná tvorba znamená prínos pre slovenské výtvarné umenie v novom neobvyklom nazeraní na svet, ktoré sa neustále vyvíja od konkrétneho k magickému.

 

Ľudo Petránsky  (text)

... Kniha sa v oblasti čiernobielej fotografie snažila poskladať reprezentatívnu panorámu Grossmannovej tvorby... jedna fotografia vylovená z archivu dala impulzy k hľadaniu ďalších... .. zábery, ktoré obstáli v skúške času... Fotografie...nechýba im presvedčivosť výrazu a dôverná znalosť ich vnútornej väzby a vývoja, humanistické posolstvo i láskavý humor. Pokora a pravda.

 

Igor Grossmann  (poďakovania - výber)

... Ďakujem Ľudovi Petránskemu za vcítenie sa do vnútorných pohnútok môjho celoživotného fotografického úsilia...

S vďakou spomínam na povzbudenia od Karola Kállaya, Františka Kalesného, Ľudovíta Hlaváča a Miroslava Vojteka v období mojich fotografických začiatkov.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácia knihy v kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej ulici v Bratislave

 


Foto  rodinný archív