Karol Duchoň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Karol Duchoň a Igor Grossmann,

                                                                     Bratislavská Lýra 1970Igor Grossmann portret

patrí ku klasikom slovenskej fotografie   (1924-2013)

 

 

programovo fotografoval od roku 1953, od polovice 60. rokov minulého storočia už profesionálne.

Oblasti: krajinná, etnografická, priemyselná, sociálna, abstraktná, módna, reklamná fotografia ako

aj fotografia architektúry.

Najväčšie úspechy  dosiahol vo fotografii výtvarnej,  dokumentárnej, reportážnej ako aj portrétnej.

       

 


Klassiker der slowakischen Fotografie   (1924-2013)

 

 

programmatisch fotografierte er seit 1953, seit der Mitte der 60er Jahre bereits als professioneller Fotograf.

Bereiche: Landschafts- und ethnographische Fotografie, Sozial-, Mode-, Werbe-, Industrie-, Architektur- und Abstraktfotografie.

Die größten Erfolge verzeichnete er in der Fine Art -Fotografie, Porträt-, Dokumentar- und Reportagenfotografie.   

 

       

 

Igor Grossmann portret Portrait


                                                                                                                                                                                                Foto Bohuš Matejkovič, Ján Grossmann a n.n.