Jedna z Grossmannových fotografií

 

         na aktuálnej výstave v moravskej

 

         Břeclavi 

 

 

         Eines der Fotos Grossmanns in der

 

       laufenden Ausstellung in Břeclav,

 

       Mähren

 

 

         18.2. - 29.5.2022 

 

 

 

 

 

Info: 

https://moravskakrasa.cz/cs/projekty/kohutek-jarabi-dvojvystava-soch-a-fotografii

 


Igor Grossmann portret

patrí ku klasikom slovenskej fotografie   (1924-2013)

 

 

programovo fotografoval od roku 1953, od polovice 60. rokov minulého storočia už profesionálne.

Oblasti: krajinná, etnografická, priemyselná, sociálna, abstraktná, módna, reklamná fotografia ako

aj fotografia architektúry.

Najväčšie úspechy  dosiahol vo fotografii výtvarnej,  dokumentárnej, reportážnej ako aj portrétnej.

       

 


Klassiker der slowakischen Fotografie   (1924-2013)

 

 

programmatisch fotografierte er seit 1953, seit der Mitte der 60er Jahre bereits als professioneller Fotograf.

Bereiche: Landschafts- und ethnographische Fotografie, Sozial-, Mode-, Werbe-, Industrie-, Architektur- und Abstraktfotografie.

Die größten Erfolge verzeichnete er in der Fine Art -Fotografie, Porträt-, Dokumentar- und Reportagenfotografie.   

 

       

 

Igor Grossmann portret Portrait

                                                                                                                     Foto Bohuš Matejkovič a Ján Grossmann