aktuálne výstavy - aktuelle Ausstellungen - Exhibitions

 

Bratislava

Grossmann: Kinderspiele 1 / Detské hry 1.
Grossmann: Kinderspiele 2. / Detské hry 2.

Tieto fotografie z roku 1965 spolu s ďalšími sú vystavené do konca augusta v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. 

                                   Diese und andere Bilder aus dem Jahre 1965 sind bis Ende August im Zentraleuropäischen Haus der Photographie in Bratislava ausgestellt.

 


Pezinok

 

IGOR GROSSMANN  SLOVENSKÍ SPISOVATELIA

Malokarpatská knižnica,

do 30. augusta 

 Igor Grossmann portret

patrí ku klasikom slovenskej fotografie   (1924-2013)

 

 

programovo fotografoval od roku 1953, od polovice 60. rokov minulého storočia už profesionálne.

Oblasti: krajinná, etnografická, priemyselná, sociálna, abstraktná, módna, reklamná fotografia ako

aj fotografia architektúry.

Najväčšie úspechy  dosiahol vo fotografii výtvarnej,  dokumentárnej, reportážnej ako aj portrétnej.

       

 


Klassiker der slowakischen Fotografie   (1924-2013)

 

 

programmatisch fotografierte er seit 1953, seit der Mitte der 60er Jahre bereits als professioneller Fotograf.

Bereiche: Landschafts- und ethnographische Fotografie, Sozial-, Mode-, Werbe-, Industrie-, Architektur- und Abstraktfotografie.

Die größten Erfolge verzeichnete er in der Fine Art -Fotografie, Porträt-, Dokumentar- und Reportagenfotografie.   

 

       

 

Igor Grossmann portret Portrait


                                                                                                                                                                                                 Foto Bohuš Matejkovič a Ján Grossmann