OSOBNOSTI SLOVENSKEJ KULTÚRY

(rozšírený katalóg k výstave Igor Grossmann - Fotografie)

 

Bratislava : ORMAN, 2008

Zostavil   Igor Grossmann

Realizácia   ORMAN, Bratislava

 


z knihy

 

 

Bohuš Bachratý  (predslov)

... V tvorbe Igora Grossmanna sú prítomné obecné princípy realizmu a relity, sú tu aj prvky romantizujúce, impresívne a expresívne. Svojský je jeho priamy fotografický narativizmus. Rozprávačstvo o podobách a podstatách, o vonkajšom vzhľade i vnútornej hĺbke človečenstva človeka...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Z prezentácie publikácie v Slovenskom národnom múzeu Bratislava

Foto rodinný archív