OKAMIHY NÁVRATY

(k autorovým 85.narodeninám)

Bratislava : ORMAN, 2009

220 čiernobielych fotografií

Text   Ľudo Petránsky

Design   Igor Grossmann

Grafické spracovanie   Igor Grossmann a Valér Hagara 

 


z knihy

 

Ľudo Petránsky  (sprievodný text)

Igor Grossmann v prvom rade fotografuje príbeh... zobrazuje podstatné okamihy... snaží sa o najdômyselnejšiu kompozíciu, pretože príklon k estetizmu je Grossmanovým poznávacím znamením... Prelínanie pomyselnej čiary medzi realitou a abstrakciou, v ktorej sa prejavuje jeho silné výtvarné cítenie... humanistické posolstvo...

 


Z prezentácie knihy                                                                                                                                                                                                                                             Foto rodinný archív