Obrazy odviate časom. Images gone with Time

Fotografické reflexie o živote slovenského ľudu v rokoch 1950-1965

 

Bratislava : FO ART, 2000  &  Waukonda Ill. : Bolchazy-Carducci Publishers, 2000

122 čiernobielych fotografií

Predhovor a úvodné básne   Milan Rúfus

Odborná štúdia   Martin Slivka

Texty ku kapitolám   Igor Grossmann

Grafická úprava   Igor Grossmann 

 


 

" Mojím zámerom bolo vždy ukázať na fotografii dôstojnosť ľudí. Pochádzal som síce z mestského prostredia, vidiek som však vždy obdi-voval. Nedokumentoval som teda nedostatky, starosti a trápenia - chcel som zdôrazniť svojbytnosť a noblesu tohto sveta. Rovnosť s ostat-nými ľuďmi.  "

                                                                                                                                                                                                                   (hd) 2000, Sobota, 27.mája

 


z knihy

 

Milan Rúfus  (predhovor)

... Svet, ktorý tu pred sebou vidíte, už neexistuje.

Akoby jazero vytieklo a nejakým zvláštnym spôsobom sa zachoval len obraz, ktorý zrkadlila jeho hladina...

 

Igor Grossmann  (doslov)

... Slovensko nie je legenda ani mýtus, ale krajina, o ktorej som chcel niečo povedať slovom i obrazom. Nemôžeme spievať žalmy a ódy, roky straty pamäti máme za sebou. Nestáli sme na Olympe, nemali sme Homéra ani Danteho, ale predsa žijú medzi nami ľudia hodní pozornosti...

 

Martin Slivka  (štúdia)

... Dokumentárny záznam zachytáva prítomný pravdivý život v dynamike jeho premien a rodovej úcte k tradícii zároveň. Cieľom nie je iba vonkajškový obraz, ale snaha vyniesť na svetlo etické, duchovné, humánne hodnoty zobrazeného spoločenstva. Neakcentuje materiálnu biedu, drsnosť, opustenosť, ale odkrýva duchovnú veľkosť prostého dedinského človeka a mravnosť jeho tradičného dedinského spoločenstva. Tento autorský postoj a výsledné myšlienkové posolstvo je v jedotlivých obrazoch, no výrazne ho znásobuje celok knižného súboru...

Na rozdiel od svojich predchodcov vo fotografii, ktorí noblesu ducha a ušľachtilosť vidieckeho života hľadali vo sviatočnosti, autor tejto knihy ju odkrýva vo všednosti života...

 


Igor Grossmann: portret Martina Slivku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autor štúdie Martin Slivka (1929-2002) na fotografii od Igora Grossmanna z roku 2000