ANNA SCHIRLBAUER : IGOR GROSSMANN - MOJA DEDINA. MY VILLAGE

 

Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2014

110 čiernobielych fotografií  (duotone)

Grafická úprava    Alexandra Gráčová

Zostavenie a texty   Anna Schirlbauer 

Pre-press   Pavel Kordoš, Ľudovít Karpinský, Jaro Žiak

Tlač   FINIDR, s.r.o., Český Těšín

 

 


z knihy

 

Alan Hyža   Jeho fotografie sú presne také, aké mám rád. Klasické, čiernobiele, robené jedným objektívom na stredný formát.  Jednoduchým spôsobom zachy-távajú pôvaby všedných chvíľ starého sveta. Sveta, ktorý je nenávratne preč.

 


 

Peter Krištúfek a Dado Nagy  (predhovor)

 

... Pán Grossmann skrýval vo svojom vnútri niekoľko osobností - mal mladú, dynamickú, tvorivú dušu, ale zároveň to bol človek z dávno zaniknutého sveta elegancie, šarmu, vybraných spôsobov a skvelého vkusu.  Občas pripomínal filmovú postavu zo starých čiernobielych filmov. S rozviatymi sivými vlasmi, vysoký, s klobúkom, paličkou a v perfektne padnúcom obleku alebo s pohárom vína v ruke uprostred svojej zbierky kníh a obrazov. Otváral škatule, vyberal fotografie a nadšene rozprával o tom, ako ktorá vznikla. V jeho archíve sa nachádza ešte veľa pokladov, ktoré čakajú na zverejnenie...

 

Schopnosť zachytávať a prekvapovať je v jeho fotografiách zakaždým prítomná. Niečo ho nútilo ustavične hľadať a zaznamenávať - o tom svedčia nielen jeho verejne známe fotografické cykly, ale aj veľké množstvo poznámok o knihách a projektoch, ktoré už nestihol zrealizovať...

 

Naše osobné stretnutia s Igorom Grossmannom boli vždy radostnou oslavou prítomnej chvíle. S intenzívnym nadšením dokázal zaujať svojho poslucháča opisom lahodnej chuti zákuska s kávou v jeho obľúbenej kaviarni, ako aj rozprávaním o výpovednej hodnote  fotografického záberu.  Čarom svojho nadšenia často povýšil aj  všedné chvíle na výnimočný "jantárový čas"...

 

Rovnako svojim obľúbeným fotografickým témam a cyklom nadelil vnútornú energiu, napätie, sémantickú hĺbku a dôkladné formálne spracovanie. Ne-hovoriac o vášni Igora Grossmanna pre nikdy sa nekončiace konfrontovanie ich významových, historických, filozofických či literárnych kontextov. Neobyčajná rozhľadenosť, zaujatie krásou, kontinuita životných cyklov, pocta času, tradícii a jej popretie...

 


 

Anna Schirlbauer   (v textoch o fotografovi - svojom otcovi)

 

... Druhá svetová vojna a prevratné zmeny spoločnosti, ktoré po nej nasledovali, v ľuďoch znásobili prirodzenú túžbu po niečom stálom, po trvalých hodnotách a aj po harmónii a kráse. Tridsaťročný Grossmann s fotoaparátom v ruke objavuje tradície, ľudová zvyky a hľadá krásu - nie preto, že režim naordinoval existenciu oficiálnej krásy, že to patrilo k propagandistickým prostriedkom doby ako jedna z doktrín. Je to jeho vnútorná ľudská potreba. Strhol ho svet, v kto-rom sa dlhé stáročia nič podstatné nemenilo, v ktorom spôsob života, zvyky a návyky neustále prechádzali z dedov na synov, strhla do archaická dedina, ktorej základom bola harmónia medzi človekom a prírodou, kde všetko malo svoje ľudské dimenzie, s nemennými kánonmi kresťanskej nábožnosti a morálky. Lenže tento nemenný svet, čo akoby v prúde času nemal ani začiatku, ani konca, práve vtedy, jemu pre očami, začal dostávať trhliny... Bol to znak pokroku či skôr zánik niekdajšej kultúry? ...

 

Prítomný výber je ďalšou knihou Grossmannových fotografických esejí o slovenskej dedine...zväčša zahŕňa dosiaľ nepublikované fotografie, z oboch polôh autorovej tvorby, z dokumentárnej aj čisto výtvarnej...