Metamorfózy  skla

 

Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1988

100 farebných fotografií, 128 strán

Básne   Jana Kantorová-Báliková, Ľubomír Feldek, Daniel Hevier, Marián Kováčik, Jozef Mihalkovič, Štefan Moravčík, Ján Šimonovič, Miroslav Válek 

Grafická úprava   Milan Veselý

 


z knihy

 

Ľubomír Feldek  (doslov) 

Táto kniha nie je propagačným baedekrom možností skla - i keď sa ním pre niekoho ľahko môže stať... To však čím je táto kniha najmä - je metafora. Metafora skla...                                                                                                                                                     

 

Milan Rúfus  (záložka)

V skle akoby sa stretávali a podávali si ruky sen a skutočnosť, vízia a realita. .. Akoby tu hmota, pred našimi očami nepretržite zahalená, sa na chvíľu pozabudla, odokryla sa a dala na seba vidieť... Tento paradox je v skle obsiahnutý a je osou jeho vďačných možností, vydávajúcich sa tomu, kto ho pochopil.

Igor Grossmann ho pochopil...                                                                                          

 

Igor Grossmann  (vyznanie autora)

V mojich dávnych pracovných začiatkoch som býval obkolesený samými fľaštičkami, sklenenými baňkami, fľašami i demižónmi. Skúmavky, kadinky, neo-byčajne vynaliezavo tvarované chemické sklenené náčinie a cvendžanie, drnčanie i nevítané zvuky rozbitého skla ma sprevádzali počas dvadsaťročnej práce lekárnika. Ďalších dvadsať rokov sa venujem fotografii ako povolaniu. Zavše mi zazvoní v spomienkach cvengot tenkých i hrubých hlasov sklenených fliaš a fľaštičiek.

Keď som po prvý raz - bolo to už veľmi dávno - fotografoval výrobu čiaš a pohárov v Lednických Rovniach, ohlásil sa prvý impulz zachytiť poéziu rodiacich sa sklenených predmetov, sklo v jeho mnohorakých vizuálnych metamorfózach.

Hľadal som roztratené stopy sklenenej minulosti, tvary prežívajúce stáročia, zahalené tajomstvom časov minulých i dávno minulých...