" Akokoľvek je realita pre nás známa, ukrýva v sebe rezervy, ktorých poznaním sa môžeme obohatiť, ak prejavíme záujem sa s nimi bližšie obo-známiť. Pred nami sa otvára svet nových obrazov, skrývajúcich isté tajomstvá... Realita priamo vyzýva, aby ju človek umocnil malým zásahom do spôsobu interpretácie a pomocou kúzla techniky fotografie ju posunul do ďalšej dimenzie... Táto nová fantazijná realita bola vytvorená realistickou metódou. Má svoju novú samobytnú vnútornú výpoveď...

Vychádzajúc z autentického prostredia dá sa teda tlmočiť osobný zážitok aj týmto spôsobom... Prelud, vidina, zázračnosť, vízia i abstrakcia sú integrálnou súčasťou života."                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      (z katalógu k výstave Tajomná Bratislava, Bratislava 2003)

  


z cyklu TAJOMNÁ BRATISLAVA   (2002-2003)  -  Das Magische Bratislava

 

 

 

Ľuba Belohradská  Vďaka výtvarnej poetike Igora Grossmanna máme príležitosť poodhrnúť závoj všednosti a uzrieť autorovu 'Tajomnú Bratislavu'.                                                                                                                                                                   (z textu kurátorky v katalógu k výstave Tajomná Bratislava, 2004)

 

Marta Svitková   Autor v starej Bratislave nachádza nové obrazy. Stavby budov, výklady, okná i dvere nie sú záznamom skutočnosti.  Autor objavuje nové súvislosti, kompozície, ktoré poskytujú odrazené svetlá a tiene. V ceste k abstrakcii pokračuje ďalej.