Igor Grossmann fotograf

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Rajecká dolina, Horné Považie, Orava, Liptov, Kysuce, Turiec, Pohronie, pod Tatrami, Dolniaky,

             Ponitrie ...

   

 

 

Aurel Hrabušický   Viaceré Grossmannove fotografie môžu pripomínať obdobné diela Martina Martinčeka, vznikli však približne o desaťročie skôr. Tie naj-lepšie na rozdiel od tematicky obdobných snímok Karola Plicku spred druhej svetovej vojny viac dokumentaristicky zdôrazňujú "nájdenú" autenticitu prostredia, bezprostredne zaznamenávajú rovnako bežné životné situácie, ako aj sviatočné rituály. V tomto smere sú predznamenaním úsilia M. Martinčeka v 60.rokoch.                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                               (Ročenka SNG v Bratislave - Galéria 2012-2013)


z cyklu SLOVENSKÁ DEDINA   (1953-1957, 1961-1972)  -  DAS DORFroky vzniku jednotlivých fotografií /Entstehungsjahre: 1. 1954, 1966, 1957, 1957, 1961 -  2.  1967, 1957, 1955, 1964, 1966  -  3. 1965, 1968, 1964, 1965, 1963  

4.  1960, 1970, 1957, 1957, 1958  -  5. 1964, 1953, 1964, 1965, 1959  -  6.  1967, 1961, 1957, 1964, 1969      

 

Marián Pauer    Grossmann mal v duši zakódované nadšenie pre Rajecké dolinu,  bohatstvo jej  ľudového odkazu práve tak ako dedičstvo

ukryté v cholvarkoch bytčianskych, kopaniniach kysuckých, dolinách oravských či holiach liptovských. Všetko, samozrejme, spoľahlivo a dô-

sledne  prehodnocované  jeho bohatými literárnymi, hudobnými a výtvarnými  vedomosťami,  jeho neuhasiteľným smädom po neustálom

spoznávaní cudzích luhov a hájov... 

                                                                                                                                                     (text kurátora z katalógu k výstave, Žilina 1996)