z cyklov  PRAŽSKÍ PENZISTI - Prager Pensionisten  (apríl 1967)  +  PRAŽSKÉ ULICE - Prager Straßen  (jún 1968)

 

 

" V apríli a júni 1968 som sa vybral do Prahy fotografovať. Bola to akási rozcvička či príprava na parížske reportážne fotografovanie, ktoré nasledovalo o dva mesiace neskôr. Cvičil som sa pohotovo reagovať v momentálnej situácii.

Praha dýchala čímsi zvláštnym. Čo to presne bolo, ukázalo sa onedlho, v auguste.

A tak sa pôvodne "tréningové" fotografie stali dokumentom jedného krátkeho významného úseku československej histórie. " 

 

 


                                                                                                                                                                                                                        Poznámka: dosiaľ nepublikované cykly