z cyklu  PARIS  1968, 1969 ...

 

 

" V roku 1968 som išiel do Paríža na tri týždne. Oficiálne na jazykový kurz, v skutočnosti som išiel robiť reportážnu fotografiu. Odchádzal som veľmi dobre pripravený. Pocvičil som sa predtým v reportážnej pohotovosti počas dvoch pražských pobytov, obnovil som si vedomosti z francúzštiny a tiež som mal veľmi dobrých tlačených sprievodcov. V jednom z nich odporúčali poldňové prehliadky. Ihneď som  organizo-

val maličkú skupinku záujemcov a tak sme po meste chodievali vždy traja či štyria. Mali mi robiť svojím spôsobom "krovie" pri foto-grafovaní. Ale nebolo to potrebné. V Paríži si nik človeka nevšimne a ani fotoaparát nebol zvláštnosťou. Nikde inde som sa dovtedy necítil tak voľný, nikde inde sa mi tak dobre nefotografovalo."

 

  

 

 

Aurel Hrabušický   Najvýznamnejším ziskom z prvých Grossmannových ciest do zahraničia je súbor Paríž.  Aj keď Grossmann nie je reportážnym fotografom,

v parížskom súbore osvedčil mimoriadnu pohotovosť a okrem toho uplatnil aj svoje výtvarné cítenie a zmysel pre zložité, až rafinované kompozície, sústre-dené v jedinom okamihu záberu.

 

 

...  a 90. roky