" Najprv som hľadal pravdu života v jeho reportážnom zobrazení, bolo to úsilie o realizmus. Neskôr to bola výtvarnosť reality, cesta od realizmu k abstrakcii. A napokon cesta od abstrakcie k archetypu. "

 


  

 

 

 

 

 

 

 

              " Vždy som rád menil témy a spôsob na ich nazeranie."   

                       


 

Martin Slivka   Tématické a výrazové rozpätie jeho tvorby je široké a svojho druhu jedinečné. Každý celok i vývojová etapa tvoria uňho autonómnu časť.      

                                                                                                                       


témy

rodina, krajina, etnografia, dedina, deti, drevo, priemysel, móda, reklama, výtvarná fotografia, sklo, reportáže z celého Slovenska, vážna hudba (aj BHS), opera a balet, spoločenský a ľudový  tanec, folklórne skupiny, hudobné festivaly, populárna hudba (aj Bratislavská Lýra), divadelné inscenácie, portréty osobností (hudobníci, skladatelia, speváci, herci, tanečníci, spisovatelia, výtvarníci, literáti, vedci), mestá, architektúra, Francúzsko (Paríž, Marseille), Rumunsko,  Arméns- ko, Taliansko (Rím, Florencia, Benátky), Budapešť, Viedeň, NDR, Benelux, Anglicko, abstraktné námety 

 

rozsiahle cykly

Slovenská dedina, Prváci, Metamorfózy skla, O dreve, Fašiangy, Žilina, Pražské ulice 1967 a 1968, Paríž, Z cudziny, Od realizmu k abstrakcii (Priesečníky), Osobnosti slovenskej kultúry, Portréty, Tajomná Bratislava, Železná studnička, Foto-obrazy, Slovenský mýtus, Orava, Hudba, Pred polstoročím, 60. roky a Slovensko, 70. roky a Slovensko, Čas kvetu

 

archív analógovej fotografie

negatívy čiernobiele a farebné, diapozitívy a zväčšeniny -silver gelatine fotografie 

 


zastúpenie v zbierkach

Galéria hl. mesta Bratislavy, Mestské múzeum Bratislava, Slovenská národná galéria Bratislava, Slovenské národné múzeum Bratislava aj Etnografické múzeum SNM Martin, Múzeum skla Lednické Rovne, Oravská galéria Dolný Kubín, Považská galéria Žilina, Galéria umenia Ernesta Zmetáka Nové Zámky, Múzeum Ľudovíta Štúra Modra, Osvetový ústav Bratislava (teraz Pamiatkový úrad SR Bratislava), Vlastivedné múzeum Trebišov, Mestské múzeum Rajec, Mestské múzeum Želiezovce, Národní Galerie Praha, Múzeum Finsterau (Nemecká spolková republika), Bolchazyho zbierka (USA), National Czech & Slovak Museum & Library Cedar/Chicago, Archive of Modern Conflict (Kanada) a Wien Museum